หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 รายงานการคลัง

รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๕
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินรวมประจำไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 559387 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน