หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
    รายละเอียดข่าว :

แบบฟอร์มรายงานหรือสุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านบัว-บ้านเก่าน้อย-หน่วยพิทักษ์ป่าเก่าน้อย) หมู่ที่ ๓ บ้านเก่าน้อย ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

    เอกสารประกอบ : แบบฟอร์มรายงานหรือสุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 29013 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน