ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) เส้นทางภายในหมู่บ้าน (ต่อจาก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY)  เส้นทางภายในหมู่บ้าน (ต่อจากถนนเดิม)บ้านบัว  ม.1  ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ


ไฟล์1

ความคิดเห็น

รูปกิจกรรม


รูปกิจกรรมทั้งหมด
Scroll to Top