ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชี ในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชี  ในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

สายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ  ตำแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับปฏิบัติการ


ไฟล์1

ความคิดเห็น

รูปกิจกรรม


รูปกิจกรรมทั้งหมด
Scroll to Top