บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2561

บันทึกการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  5  ประจำปี  2561

วันที่  2  พฤศจิกายน  2561  เวลา 09.00  น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

 


ไฟล์1

ความคิดเห็น

รูปกิจกรรม


รูปกิจกรรมทั้งหมด
Scroll to Top