บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2561

บันทึกการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  3/2561

วันที่  7  กุมภาพันธ์  2561  เวลา 09.30  น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

 


ความคิดเห็น

รูปกิจกรรม


รูปกิจกรรมทั้งหมด
Scroll to Top