บันทึกการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

บันทึกการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  5  ครั้งที่  2  ประจำปี  2561

วันที่  6 พฤศจิกายน 2561   เวลา 09.00 น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

 


ไฟล์1

ความคิดเห็น

รูปกิจกรรม


รูปกิจกรรมทั้งหมด
Scroll to Top