ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 3

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  

โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) (เส้นต่อถนนเดิม) บ้านเก่าน้อย  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านบัว  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ


ไฟล์ 1
ไฟล์ 2
ไฟล์ 3

ความคิดเห็น

รูปกิจกรรม


รูปกิจกรรมทั้งหมด
Scroll to Top