ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บ้านหัวขัว หมู่ที่ 2

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บ้านหัวขัว  หมู่ที่ 2

โครงการซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY)  (ต่อถนนเดิมเส้นกลางบ้าน)  บ้านหัวขัว  หมู่ที่  2  ตำบลบ้านบัว  อำเภอเกษตรสมบูรณ๋  จังหวัดชัยภูมิ


ไฟล์ 1
ไฟล์ 2
ไฟล์ 3

ความคิดเห็น

รูปกิจกรรม


รูปกิจกรรมทั้งหมด
Scroll to Top